Dohledové centrum a výjezdová služba

DOHLEDOVÉ CENTRUM

  • poskytuje dohled nad parkovištěm či objektem 24 hodin denně, 365 dní v roce.
  • zaznamenává události a koordinuje všechny aktivity k zajištění plynulého provozu parkoviště
  • vyškolený personál dohlíží na stav technologie parkoviště a pravidelně vyhodnocuje jednotlivé situace
  • v případě, že je detekován stav vyžadující aktivitu výjezdové služby, poté dohledové centrum bezodkladně kontaktujte strážné z výjezdové služby
  • veškeré aktivity jsou vždy pečlivě zaznamenávány a předávány jako kompletní report zákazníkovi
  • systém dohledového centra umožňuje komplexní zálohování. Jedná se zejména o záznamy kamerových systémů, logů přístupů, pohybů na parkovištích a poplachové stavy.

 

VÝJEZDOVÁ SLUŽBA

  • zajišťuje okamžitou reakci na problém zákazníka na parkovišti.
  • Přijede na místo a ve spolupráci s dohledovým centrem sjednává nápravu ve velmi rychlém reakčním čase.
  • hlavní aktivitou výjezdové služby jsou systematické obhlídky parkovišť za účelem kontroly stavu technologií a monitoring situace na parkovištích, jedná se o interval 1x za dvě až tři hodiny.
  • dále je v neustálém kontaktu s dohledovým centrem, tak aby mohla rychle reagovat na vzniklé situace a aktivně řešit odstranění vzniklých problémů a zajistit tak bezproblémový vjezd a výjezd zákazníka.


Archiv