Projektová a stavební příprava

Připravíme komplexní projektovou dokumentaci, zajistíme stavební přípravu a vše v termínu zrealizujeme.

Máme zkušenosti v jednání se státní správou, městy, úřady odpovědnými za  schvalovací proces a potřebná  povolení.


Archiv