Vjezdový a výjezdový terminál

Parkovací terminál je zařízení pro ovládání vjezdového a výjezdového pohybu na parkovišti.

Vjezdový terminál slouží k samoobslužnému odebírání lístků pro zákazníky parkoviště a k automatickému otvírání a zavírání vjezdové bariéry.

Výjezdový terminál zase slouží k samoobslužnému vyjíždění prostřednictvím kontroly statusu parkovacího lístku a otvírání a zavírání výjezdové bariéry. Terminály jsou vybaveny čtečkou bezkontaktních čipových karet typu MIFARE.

Vjezdové a výjezdové terminály jsou propojeny s parkovacím serverem pomocí TCP/IP sítě.

Zásoba lístků je přibližně 6000 ks.

KAŽDÝ TERMINÁL JE VYBAVEN:

  1. Napájecím modulem,
  2. Mikroprocesorovým kontrolorem terminálu,
  3. LCD displejem pro zobrazování informací a pokynů pro zákazníky,
  4. Rohy podsvícené třemi barvami (červená – závora zavřená, zelená – závora otevřená a modrá – terminál bez přítomnosti vozidla).
  5. V závislosti na typu terminálu:
    • Vjezdový – tlačítkem pro výdej lístku a tepelnou tiskárnou,
    • Výjezdový terminál – laserovým skenerem lístků.

Z důvodu zabezpečení proti zneužití je terminál se závorou vybaven detekcí vozidla u terminálu a v prostoru závory. Bez přítomnosti vozidla nelze terminál použít. Detekce vozidla v prostoru závory slouží k uzavření závory po průjezdu vozidla.

vjezd_vyjezd


Archiv